Idi na tekst

Elektronski platni promet (ePP)

Servis ePP omogućava KJS koji imaju otvorene račune u okviru platnog prometa koji vodi UT, pripremu i slanje elektronskih naloga za plaćanje, uvid u stanje i promene na računima i preuzimanje izveštaja o dnevnim promenama na računu (izvod).

Servis praktično omogućava elektronsko plaćanje preko Interneta.

Servis ne mogu da koriste svi korisnici koji svoje rashode izvršavaju preko republičkog računa izvršenja budžeta ili računa izvršenja budžeta lokalnih samouprava.