Idi na tekst

Alati

U toku rada sa nalozima za prenos korisnik ima na raspolaganju set alata koji mu omogućavaju lagodniji rad u određenim poslovnim procesima.

Alati se nalaze sa leve strane liste svih naloga i mogu biti sakriveni ili prikazani odabirom ikone za alate sa leve strane ekrana ili upotrebom prečice Alt+A.

Alati
Alati

U okviru interfejsa alata nalazi se više tabova kojim se aktiviraju pojedinačni alati. Na prikazanoj slici je odabran alat Statistike.

U nastavku su detaljno opisani svi raspoloživi alati.