Idi na tekst

Kopiranje naloga

Kopiranjem se jedan ili više postojećih naloga dupliraju - novi nalozi imaju potpuno isto popunjene elemente ali su im dodeljeni novi identifikatori. Mogu se kopirati bilo kakvi nalozi, uključujući i one koji su zaključani za izmenu. Jedini izuzetak je kopiranje naloga koji imaju postavljen eksterni identifikator čija svrha i jeste da spreči dupliranje naloga (i samim tim dupla plaćanja).

Aplikativna ovlašćenja

Za upotrebu ovih funkcionalnosti potrebno je posedovati dva ovlašćenja:

  • Upravljanje nalozima
  • Pregled detalja računa

Razlozi za kopiranje su:

  1. Ukoliko se regularno sprovodi plaćanje istog naloga, nema potrebe da se ponovo unosi već se kopira. Ovo se koristi i za slične naloge jer je kopije moguće naknadno izmeniti.
  2. Ukoliko postoje greške u realizaciji, nalozi su markirani sistemskim tagom greška i zaključani su za izmenu i ponovna plaćanja da bi se sačuvala istorija plaćanja. Korisnik selektuje sve ili određene naloge sa greškama, kopira ih, a zatim uz eventualne dorade uvrštava u listu za novo plaćanje.
Kopiranje naloga
Kopiranje naloga

Na sledećoj slici prikazana je izmena svih parametara, zamenu svih tagova sa tri nova, kao i upozorenje koje korisnik dobija ukoliko ne selektuje konkretne naloge u listi:

Kopiranje naloga bez selekcije
Kopiranje naloga bez selekcije

Parametri

Opcije kopiranja

Sledeći parametri operacije su na raspolaganju:

Ukloni eksterni broj naloga

Ne može da postoji više od jednog naloga sa istim eksternim brojem te bez upotrebe ove opcije nije moguće kopirati takve naloge.

Opcija označava da kopije naloga neće imati ovaj atribut popunjen.

Ukoliko ova opcija nije uključena, postojeći nalozi koji imaju unet eksterni broj će biti prijavljeni kao greške.

Novi očekivani datum plaćanja

Postavljanje novog datuma plaćanja na sve kopije.

Tagovi

Opcije koje služe za modifikaciju postojećih korisničkih tagova.

Ukloni postojeće tagove

Kopije neće imati tagove.

Dodaj nove tagove

Svim kopijama će biti dodat niz tagova sve do maksimalnog mogućeg broja tagova koje nalog može da ima (5).

Ukoliko ukupan broj tagova prevazilazi maksimalni, za taj nalog operacija neće biti izvršena i on će biti prijavljen među greškama operacije. Istovremenim korišćenjem sa prethodnim parametrom, postiže se zamena postojećih tagova na svim kopijama.

Komentar

Postojeći komentari naloga za prenos se ne kopiraju već kopija naloga nemaju komentar.

Sledeći parametri se mogu koristiti da bi se postavio komentar na kopije naloga:

Dodaj broj originalnog naloga u komentar

Svakoj kopiji će biti dodat sledeći tekst:

Копија налога број ###

gde je ### identifikator naloga od koga je ta konkretna kopija nastala.

Postavi komentar na sve kopije

Postavljanje identičnog komentara na sve kopije. Ukoliko je prethodna opcija čekirana, broj originalnog naloga će biti dodat na ovaj tekst.

Pravljenje šablona

Ova funkcionalnost se može koristiti da bi se postiglo ono što se u nekim drugim sistemima naziva šablonima plaćanja (eng: templates).

Korisnik samostalno bira tag kojim markira šablone, npr. šabloni i označava njime nove ili postojeće naloge. Da bi onda na osnovu šablona kreirao novi nalog, on prikazuje listu svih naloga koji predstavljaju šablon odabirom tog taga. Kada pronađe željeni šablon, selektuje ga (ili odlazi na njegove detalje) i koristi opciju kopiranja.

Ne postoji ograničenje da se kopiranje sprovodi samo sa jednim nalogom/šablonom - na primer, moguće je imati 10 naloga koje je potrebno plaćati svakog meseca, npr. Poreskoj upravi, markiranih sa tagom poput шаблон-пореска-месечно i u jednom koraku kreirati 10 kopija svakog meseca, eventualno izmeniti iznose, i poslati na plaćanje.