Idi na tekst

Brisanje naloga

Naloge za prenos moguće je obrisati ukoliko nisu deo nekog ranije sprovedenog plaćanja. Ovom operacijom je moguće obrisati jedan ili više naloga.

Aplikativna ovlašćenja

Za upotrebu ovih funkcionalnosti potrebno je posedovati ovlašćenje iz kategorije ovlašćenja za rad sa nalozima:

  • Brisanje naloga

Nalozi koji su deo plaćanja imaju obavezno п tag i nije ih moguće menjati niti brisati da bi se očuvala istorija platnih aktivnosti. Sa druge strane, nalozi koji nisu deo nekog plaćanja moguće je menjati i nepovratno obrisati iz sistema od strane bilo kog korisnika koji ima odgovarajuća prava.

Ukoliko korisnik selektuje grupu naloga za brisanje, nalozi koji imaju п tag biće prijavljeni kao greške u rezultatima operacije.

Brisanje je zauvek!

Obzirom da masovne operacije mogu potencijalno da obrade do 5000 naloga u jednom koraku, ukoliko korisnik kod masovnog brisanja nije selektovao konkretne naloge, mora da potvrdi operaciju dva puta obzirom da je operacija destruktivna i da naloge nije moguće povratiti sem ukoliko ranije nije urađen izvoz cele predmetne liste.

Ukoliko je potrebno onemogućiti brisanje naloge, korisnicima se mora kreirati i dodeliti lokalna uloga u kojoj je ukinuto pravo brisanja. Umesto brisanja može se koristiti neki korisnički tag kao marker, npr. "отказан", nakon čega je moguće izuzeti ove naloge upotrebom negativnog tag filtera -отказан.