Idi na tekst

Organizacija

U ovoj sekciji su prikazane sve karakteristike organizacije prijavljenog korisnika.

Sekcija sadrži:

 1. Uvid u informacije unete prilikom zahteva za registraciju
  1. Osnovne informacije o organizaciji kao što su adresa, MB, PIB itd.
  2. Šifra nadležne OJ UT
  3. Podaci o prvom lokalnom administratoru
  4. Preuzimanje PDF zahteva
 2. Podatke o radnom vremenu
  1. Tekuće radno vreme
  2. Dodeljeno posebno radno vreme ukoliko postoji
 3. Podrazumevani OTP kanal
Pregled organizacije preko mobilnog uređaja
Pregled organizacije preko mobilnog uređaja

Radno vreme

Radno vreme organizacije određuje kada je moguće vršiti plaćanja. Servis je dostupan non-stop pri čemu UT definiše poslovni dan kao deo radnog dana u kome je mogući proslediti naloge na realizaciju u platni promet.

Osvežavanje radnog vremena

Radno vreme se učitava po prijavi na sistem i više se ne učitava sve do ponovne prijave. Ukoliko je UT izmenio radno vreme dok je korisnik bio prijavljen na sistem, on to neće videti dok se ne prijavi ponovo.

Postoje dva radna vremena: tekuće i dodeljeno. Sistem poseduje podrazumevano radno vreme koje se primenjuje za sve organizacije. Ukoliko je OL organizacije uložilo zahtev UT za izmenu radnog vremena na osnovu čega joj je radno vreme posebno podešeno, za tu organizaciju se više ne primenjuje podrazumevano radno vreme servisa već njoj dodeljeno radno vreme.