Idi na tekst

Administracija

Korisnici organizacije samostalno administriraju korisničke naloge i njihove uloge i korisničke grupe u ePP servisu. UT inicijalno odobrava prvog lokalnog administratora koji ima sva prava administracije. On nadalje samostalno obavlja sve niže navedene poslove za svoju organizaciju, a može ih delom ili u potpunosti delegirati drugim korisnicima.

Administracija sistema podrazumeva:

  1. Upravljanje aplikativnim ulogama
  2. Upravljanje korisničkim grupama
  3. Upravljanje korisničkim nalozima