Idi na tekst

Aktivnosti

Sistem automatski održava spisak aktivnosti koje su korisnici organizacije sproveli. Funkcionalnost ima za cilj preciznije informisanje o dešavanjima u željenom periodu, omogućavanje pojačane kontrole korisnika organizacije i pružanje forenzičkih elemenata u slučaju neodgovarajućeg korišćenja sistema.

Aktivnosti se prikazuju hronološki unazad i moguće ih je filtrirati po kategoriji, vrsti, korisničkom nalogu i datumu.

Svaka aktivnost sadrži i neke detalje o sprovedenoj akciji.

Aplikativna ovlašćenja

Za pregled svih aktivnosti organizacije potrebno je posedovati ovlašćenje za rad sa aktivnostima. Za pregled sopstvenih aktivnosti ne postoji posebno ovlašćenje.

Vrste aktivnosti

Kategorija Vrsta aktivnosti Opis
Nalozi
Kreiranje naloga Korisnik je kreirao 1 nalog
Ažuriranje naloga Korisnik je ažurirao 1 ili više naloga
Brisanje naloga Korisnik je obrisao 1 ili više naloga
Pokrenuto plaćanje Korisnik je pokrenuo plaćanje naloga preko prikazanog OTP kanala
Potvrđeno plaćanje Korisnik je uspešno potvrdio plaćanje unosom OTP tokena
Grupno kreiranje naloga Korisnik je kreirao više naloga koristeći grupni unos naloga
Ažuriranje korisničke grupe naloga Korisnik je masovno ažurirao korisničku grupu naloga
Bezbednost
Kreiranje korisnika Korisnik je kreirao 1 ili više novih korisnika
Ažuriranje korisnika Korisnik je ažurirao 1 ili više postojećih korisnika
Promena statusa korisnika Korisnik je aktivirao ili deaktivirao drugog korisnika
Ažuriranje profila korisnika Korisnik je ažurirao svoj profil
Ažuriranje grupe korisnika Korisnik je ažurirao korisničku grupu drugog korisnika
Prijava korisnika Korisnik se prijavio na sistem
Odjava korisnika Korisnik se odjavio sa sistema samostalno ili automatski usled neaktivnosti
Nepoznata lokacija korisnika Korisnik se prijavio na sistem koristeći novu lokaciju
Korisnik blokiran Korisnik je blokiran zbog nepoznate lokacije
Ažuriranje uloge Lokalni administrator je ažurirao ulogu korisniku
Računi
Zahtev za računom Korisnik je pokrenuo zahtev za 1 ili više računa
Obrada zahteva za računom Operater je obradio zahtev
Ažuriranje lokalne konfiguracije Korisnik je izmenio lokalnu konfiguraciju
Preuzimanje linka za izvod Korisnik je pokrenuo download izvoda

Prepoznavanje lokacije

Prilikom svake prijave korisnika sistem će pokušati da na osnovu IP adrese odredi fizičku lokaciju korisnika (tzv. geolokacija).

Prepoznavanje lokacije nije previše precizno i moguće je da sistem prepozna neki bliski grad ili region umesto stvarnog. Pogrešna ili neprecizna lokacija ne predstavlja problem u radu servisa.