Idi na tekst

Detalji naloga za prenos

Stranica prikazuje detalje ranije unetog naloga za prenos.

Aplikativna ovlašćenja

Za upotrebu ovih funkcionalnosti potrebno je posedovati odgovarajuća ovlašćenja za rad sa nalozima:

  • Pregled naloga

Prečice

Na stranici je moguće koristiti prečice detalja naloga za prenos.

Centralni deo stranice sadrži prikazane sve elemente naloga za prenos. Boja naloga predstavlja njegov status u platnom prometu.

Desna strana sadrži metapodatke o nalogu:

  • Ime i prezime korisnika koji su kreirali, izmenili i platili nalog, kao i vreme ovih događaja
  • Ukoliko je nalog realizovan, prikazani su podaci o transakciji u platnom prometu: referentni broj, vreme ukupnog trajanja transakcije kao i poruku o grešci ukoliko ona postoji

Sledeće funkcionalnosti su dostupne: