Idi na tekst

Selektor

Selektor je alat koji pomaže korisniku da odabere listu naloga tako što obezbeđuje izolovan i neograničen prostor u koji se mogu brzo dodavati nalozi od interesa.

Korisnik samostalno dodaje i izbacuje naloge iz selektora i oni se u njemu nalaze sve dok on eksplicitno ne očisti selektor. Sadržaj selektora se stoga može graditi u koliko god je potrebno sesija i na različitim uređajima. Jednom kada je korisnik zadovoljan listom naloga u selektoru on sam tom listom može uraditi bilo koju operaciju a može i toj celoj listi dodeliti neki korisnički tag da bi je sačuvao pod posebnim imenom. Kada mu sadržaj selektora više nije potreban, korisnik ga prazni nakon čega ga može upotrebiti za drugu svrhu.

Selektor je superiorniji od korisničkog taga

Za razliku od korisničkih tagova kojih ne može biti više od 5 na nalogu, selektorom se nalog uvek može označiti jer je u pitanju sistemski tag za koje ne važi pomenuto ograničenje. Tj. u normalnim okolnostima nije moguće da servis vrati grešku kada korisnik dodaje nalog u selektor.

Selektor je vrsta sistemskog taga koji se brzo može dodeliti nalogu za potrebe pravljenja bilo kakve liste naloga. Svaki korisnik ima svoj sopstveni selektor na čiji sadržaj ne mogu da utiču drugi korisnici organizacije (oni naravno i dalje mogu menjati same naloge koji se nalaze u okviru selektora).

Selektor je stalno prikazan sa leve strane liste naloga :

Selektor
Selektor

Nalozi se dodaju u selektor - tj. taguju selektorom, jer on je ipak ništa drugo do personalnog taga - tako što se u listi naloga prvo selektuju željeni nalozi koristeći kvadratiće sa njihove leve strane ili Ctrl+Levi 🖱️ bilo gde na nalogu a zatim se taguju selektorom odabirom opcije . Na isti način se sa naloga može ukloniti selektor odabirom opcije . Pored ovoga moguće je dodati konkretni nalog u selektor preko detalja naloga.

U sredini interfejsa nalazi se ukupan broj naloga koji su tagovani selektorom Ukoliko je nalog već tagovan selektorom ponovo tagovanje se ignoriše, i ovaj broj se ne uvećava za takav nalog. Odabirom ovog broja se svi označeni nalozi učitavaju i filter nadalje sadrži oznaku селектор. Korisnik može dodatno filtrirati prikazane naloge.

Na dnu selektora može se videti i broj selektovanih naloga na tekućoj stranici tabele - ovo su nalozi koji su predmet dodavanja ili oduzimanja iz selektora.

Nalog koji je u selektoru je u listi naloga obojen plavičastom bojom a u detaljima ima upaljenu opciju Селектор.

Među alatima se nalazi i dodatni interfejs za selektor gde je moguće učitati sadržaj selektora, isprazniti kao i videti ukupni broj i iznos naloga:

Selektor interfejs
Selektor interfejs

Ovde postoje opcije koje dodatno ubrzavaju rad sa selektorom:

  1. Dodavanje svih naloga koji zadovoljavaju tekući filter u selektor
  2. Opcije prelaska na sledeću stranicu tabele koje korisnik može uključiti: ukoliko postoji selekcija naloga, sistem automatski nudi dodavanje u selektor i to radi sa ili bez upozorenja