Idi na tekst

Početna

Odmah nakon prijave na ePP servis korisnik se usmerava na početnu stranicu koja sadrži informacije o njegovoj organizaciji kao i opšta dešavanja na sistemu u poslednjih 30 dana kao što je broj prijava drugih korisnika, statistike plaćanja itd.

Mesečne statistike organizacije na početnoj strani
Mesečne statistike organizacije na početnoj strani

Od svih prikazanih raspoloživih statistika organizacije korisnik vidi isključivo one koje njegova aplikativna uloga dozvoljava. Moguće je izabrati bilo koju statistiku čime korisnik biva preusmeren na relevantne entitete.

Postoje tri sekcije statističkih informacija koje su prikazane jedna ispod druge:

  1. Podaci o nalozima
  2. Podaci o korisnicima organizacije
  3. Podaci o računima

Deo statističkih podataka vezan je za izabrani period tj. tekući dan, nedelju ili mesec. Prilikom odabira perioda statistički elementi obeleženi sa ikonom pokazuju podatke u okviru odabranog perioda, dok drugi elementi pokazuju trenutno stanje i na njih odabrani period ne utiče.

Putem ove stranice korisnik može videti osnovne detalje o svojoj organizaciji a izborom imena organizacije prikazuju mu se detalji. Najbitnija informacija ovde je radno vreme koje određuje kada se funkcionalnost plaćanja može koristiti.