Idi na tekst

Tagovanje

Ovom operacijom moguće je masovno dodavati, oduzimati ili postavljati niz tagova na naloge za prenos. Svim nalozima biće dodat ili oduzet isti niz tagova.

Korisnik upotrebljava ovu operaciju da bi bolje organizovao naloge u listi - lista svih naloga organizacije ne bi bila lako pristupačna bez mogućnosti da se nalozi označe tagovima. Nakon što su nalozi označeni tagom, pregled liste može se ograničiti na tu grupu odabirom taga (ili na samom nalogu ili upotrebom tag menadžera). Pored toga, tagove je moguće i kombinovati čime se postižu bazično neograničene mogućnosti organizacije i filtriranja.

Aplikativna ovlašćenja

Za upotrebu ovih funkcionalnosti potrebno je posedovati dva ovlašćenja:

  • Pregled naloga
  • Upotreba tagova

Na sledećoj slici prikazan je ekran operacije:

Tagovanje naloga
Tagovanje naloga

Operacija se pokreće sa jednom od dve moguće opcije:

Dodajte ili oduzmite tagove

Označava da će bilo kakvi postojeći tagovi selektovanih naloga biti polazna tačka, sa koje će prvo biti izbačen niz tagova naveden u polju Oduzmite tagove a zatim dodat niz tagova iz polja Dodajte tagove.

Moguće je dodati maksimalno 5 tagova na bilo koji konkretni nalog tako da će operacija biti neuspešna za sve one naloge čiji ukupni broj tagova prevazilazi taj broj. Što se tiče oduzimanja tagova, ova operacija ne može biti neuspešna obzirom da se tagovi koji ne postoje na nalogu a navedeni su za izuzimanje ignorišu.

Slika u nastavku prikazuje rezultate delimično uspele operacije masovnog tagovanja:

Detalji izmene tagova
Detalji izmene tagova

Primer masovnog tagovanja

Korisnik je selektovao 3 naloga za prenos u listi svih naloga:

Broj naloga Tagovi
N1 usluge proba januar хитно
N2
N3 хитно komunalno

Nakon pokretanja operacije masovnog tagovanja sa parametrima:

  1. Dodajte tagove: ит-услуге prvi-kvartal
  2. Oduzmite tagove: komunalno

Rezultat operacije, ukoliko je makismalni mogući broj tagova na nalogu 5 je prikazan u sledećoj tabeli:

Broj naloga Tagovi
N1 usluge proba januar хитно
N2 ит-услуге prvi-kvartal
N3 хитно ит-услуге prvi-kvartal
  1. N1 nije izmenjen jer bi ukupni broj tagova nakon izmene bio 6 te je za njega prijavljena greška u rezultatima operacije.
  2. N2 nije imao tagove, tako da oduzimanje taga komunalno nema efekta i ignoriše se, dok su uspešno dodata dva navedena taga.
  3. N3 je izgubio tag komunalno te su mu na preostali tag хитно uspešno dodata dva navedena taga.

Postavite nove tagove

Označava da će bilo kakvi postojeći tagovi selektovanih naloga biti obrisani, nakon čega se postavljaju novi tagovi. Ova operacija ne može biti neuspešna obzirom da se ne dozvoljava unos više od 5 tagova.