Idi na tekst

Korisnička dokumentacija

ePP servis omogućava korisnicima javnih sredstava (KJS) elektronsko plaćanje putem Interneta.

Servis je dizajniran je da omogući efikasan rad, izuzetne performanse i što veću samostalnost korisnika, a bez posebnih tehničkih preduslova.

Najbitnije funkcionalnosti koje servis omogućava su:

  • Samostalno kreiranje i upravljanje korisničkim nalozima za sopstvenu organizaciju
  • Saradnja više korisnika tokom kreiranja i ažuriranja naloga za prenos
  • Slanje na realizaciju naloga u platni promet
  • Uvid u stanje i promene na računu
  • Preuzimanje izvoda u više formata: XML, PDF i JSON
  • Čuvanje istorijskih podataka
  • Mogućnost rada na prenosivim uređajima

Učesnici servisa

Učesnici ePP servisa su:

  1. Korisnici javnih sredstava (KJS) koji imaju podračune u JAFIN sistemu UT
  2. Operateri i administratori UT