Idi na tekst

Prijava na sistem

Da bi ovlašćeno lice moglo da pristupi ePP servisu potrebno je da u svom posedu ima korisnički nalog koji za njega kreira lokalni administrator njegove organizacije, osim ako je u pitanju prvi korisnik organizacije kada to radi operater nadležne OJ UT u procesu registracije organizacije.

Kreirani korisnički nalozi su inicijalno neaktivni, bilo da je u pitanju nalog kreiran od strane OJ UT za prvo ovlašćeno lice, ili dodatni korisnički nalozi kreirani od strane lokalnog administratora organizacije.

Pre nego što je korisničke naloge moguće koristiti potrebno je aktivirati ih. U sklopu procesa aktivacije korisničkog naloga korisnik samostalno bira i unosi svoju korisničku lozinku čime je nalog aktiviran.

Aktivacija korisničkog naloga

Proces aktivacije korisničkog naloga korisnik obavlja samostalno. Koristeći bilo koji moderni Internet pretraživač, korisnik pristupa naslovnoj Internet stranici servisa . Na ovoj stranici korisnik bira opciju Prijavljujem se prvi put gde unosi svoj ranije dobijen korisnički nalog.

Nakon unosa i potvrde, korisnik na e-mail dobija link za aktivaciju korisničkog naloga.

Zastarevanje linka za aktivaciju korisničkog naloga

Aktivacioni link zastareva nakon 24 časa od prijema. Ukoliko istekne taj vremenski period, korisnik ponavlja proces prve prijave na sistem.

Praćenjem aktivacionog linka korisniku se otvara forma u kojoj unosi i potvrđuje svoju lozinku. Ovim se proces završava i korisnik može sa svojim korisničkim imenom i lozinkom da se prijavi na sistem tako što odlazi na naslovnu stranu servisa i u sekciji "Prijava" unosi svoj korisnički nalog i lozinku koju je prethodno sam sebi dodelio.

Čuvanje lozinke

Odgovornost korisnika je da osigura svoju korisničku lozinku od neovlašćenog korišćenja. Uprava za trezor nikada neće tražiti lozinku korisnika niti je može saznati uvidom u podatke kojima ePP raspolaže.

Korisnik koji nema više uvid u svoju lozinku može je resetovati upotrebom opcije Zaboravljena lozinka na stranici za prijavu, čime se korisnički nalog deaktivira i korisnik može ponoviti proces aktivacije uz dodelu nove lozinke.

Rezime koraka aktivacije

  1. Koristeći bilo koji moderni Internet pretraživač korisnik odlazi na naslovnu stranicu ePP servisa
  2. Korisnik bira opciju Prijavljujem se prvi put i unosi svoj korisnički nalog
  3. Korisnik dobija e-mail sa linkom za aktivaciju korisničkog naloga
  4. Praćenjem aktivacionog linka korisnik dobija formu u kojoj unosi i potvrđuje svoju lozinku
  5. Korisnik sada može sa svojim korisničkim imenom i lozinkom da se prijavi na sistem upotrebom sekcije "Prijava" na naslovnoj stranici ePP servisa