Idi na tekst

Tag menadžer

Ovaj alat prikazuje sve korisničke tagove koje su korisnici organizacije kreirali kao i pripadajuće sistemske tagove.

U okviru tag menadžera postoje sledeće funkcionalnosti:

  1. Podela svih tagova u jednu od dve kategorije: Korisnički, Sistemski
    1. U okviru kategorije sistemskih tagova postoji dodatni izbor vrste sistemskog taga
  2. Pretraga tagova po delu imena
  3. Sortiranje tagova u odnosu na ime, vreme upotrebe kao i broj naloga koje označavaju
Tag menadžer
Tag menadžer

Korisnički

U okviru ovog taba listaju se svi tagovi koje su svi korisnici organizacije zajednički kreirali. Izborom taga isti će biti dodat u tekući filter a ukoliko se pritom drži Ctrl taster, ovaj tag će kompletno zameniti ceo filter.

Sistemski

Ovde su prikazani svi sistemski tagovi koji postoje na nekom nalogu organizacije u datom trenutku. Sistemski tagovi su podeljeni u grupe:

  1. Statusi plaćanja - izvršen, greška, aktivan, čeka, neizvršen
  2. Grupni unos - lista N tagova koje sistem kreira prilikom grupnog unosa naloga
  3. Identifikatori plaćanja - lista P tagova koje sistem kreira prilikom plaćanja grupe naloga