Idi na tekst

Izmena korisničke grupe naloga

Izmena korisničke grupе je jednostavna operacija kojom se selektovanim nalozima za prenos dodeljuje nova korisnička grupa.

Pripadnost grupi određuje vidljivost naloga za prenos korisnicima koji ne mogu videti naloge koji ne pripadaju njihovoj korisničkoj grupi ili njenim pod-grupama.