Idi na tekst

Pristup sistemu

Da bi KJS mogao započeti sa korišćenjem ePP servisa potrebno je da registruje svoju organizaciju sa jednim ovlašćenim licem. Ovaj proces se sastoji od popunjavanja on-line registracione forme i fizičkog dostavljanja potrebne dokumentacije u OJ UT. Nakon uspešne registracije, ovlašćeno lice dobija u posed lokalni administratorski nalog sa maksimalnim pravima za svoju organizaciju.

On-line deo registracije se može izvršiti svakog dana, non-stop. Fizička predaja dokumentacije i preuzimanje korisničkog naloga se može uraditi tokom radnog vremena OJ UT.

Prvi lokalni administrator može da za svoju organizaciju nadalje kreira i prosleđuje u platni promet naloge za prenos i samostalno kreira korisničke naloge za druga ovlašćena lica. Nekim od ovih korisnika može dodeliti i prava lokalne administracije pri čemu ti korisnici imaju potpuno identična ovlašćenja kao i prvi lokalni administrator.

Načini pristupa

Servisima se, nakon uspešne registracije, pristupa slobodno putem Interneta bez posebnih tehničkih preduslova koristeći jedan od dva interfejsa - Web aplikaciju ili REST servis. Oba interfejsa su osigurana korišćenjem Internet protokola koji uključuje enkripciju podataka (HTTPS).

Web aplikacija

Namenjena za korišćenje od strane fizičkih lica putem web browser-a sa personalnih kompjutera, prenosivih uređaja itd. Ovaj interfejs je grafičke prirode (GUI).

Naslovna strana ePP servisa pruža osnovne informacije korisniku, bliže pojašnjava svrhu servisa i navodi relevantne linkove ka dokumentaciji i drugim resursima.

REST servis

Ovaj interfejs je predviđen za mašinsku konzumaciju i automatizaciju i namenjen je integraciji sa drugim informacionim sistemima. REST servis nema grafički interfejs i komunikacija se odvija korišćenjem JSON formata.

Mašinski interfejs je u pripremi

Mаšinski interfejs je trenutno u fazi testiranja i još uvek nije omogućen za masovnu upotrebu. Tehnička dokumentacija i primeri će biti objavljeni nakon što je testiranje završeno.

Tehnički preduslovi

Za efikasno korišćenje ePP servisa nisu potrebni posebni tehnički preduslovi. Servis je rađen u cross-platform, cross-browser tehnologijama.

Minimalno, korisnik mora da obezbedi:

  1. Internet konekciju
  2. Posedovanje e-mail adrese
  3. Jedan od modernih Internet pretraživača: Chrome, Firefox, Edge itd.
  4. Pretraživač mora da ima omogućenu upotrebu kolačića (eng: cookies) i izvršavanje JavaScript koda

Internet Explorer

Servis ne može da se koristi sa Internet Explorer (IE) pretraživačem.

Njegov životni vek je završen 17. 08. 2021. godine.