Idi na tekst

Poruke sistema

Dokument sadrži opise nekih poruka koje ePP može vratiti korisniku nakon izvršenja određenih operacija.

Nad nalogom sa ovim statusom plaćanja operacija ne može biti izvršena

Plaćanje sadrži naloge za prenos koji su već ranije poslati na plaćanje u platni promet i imaju dodeljen odgovarajući п tag (identifikator plaćanja) među sistemskim tagovima. Ukoliko su predmetni nalozi ranije imali grešku u platnom prometu koja ne zahteva izmenu naloga (npr. nije registrovana faktura u CRF), korisnik svejedno mora kopirati takav nalog i kopiju poslati na novo plaćanje jer su svi nalozi koji su jednom poslati na plaćanje zaključani za izmene.

Rešenje: Korisnik mora izbaciti ove naloge iz liste za plaćanje i da ponovi operaciju.